Tài liệu gồm 73 trang với 12 đề, mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, đáp án nằm ở trang đầu tài liệu.

XEM TRỰC TUYẾN