Tài liệu gồm 653 trang với 60 đề trắc nghiệm ôn thi HKI Toán 12. Mỗi đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Lời giải chi tiết và đáp án nằm ở phần sau tài liệu.

XEM TRỰC TUYẾN