Tài liệu gồm 7 trang với 75 bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề khối đa diện của trường THPT Bình Phục Nhứt - Tiền Giang. Đáp án nằm ở trang cuối tài liệu.

Xem thêm: 
50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu
88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu

XEM TRỰC TUYẾN