Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 46 trang với các câu hỏi trắc nghiệm được phân loại thành các phần:

+ SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ (50 câu)
+ CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ (80 câu)
+ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ (72 câu)
+ TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (58 câu)
+ BẢNG BIẾN THIÊN VÀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ (39 câu)
+ SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (59 câu)
+ TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ (48 câu)

Xem thêm:
Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số - Trần Thông
Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số - Trần Trường Sinh
[post_ad] XEM TRỰC TUYẾN


Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Đặng Việt Đông Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 12:31:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.