Tài liệu Chuyên đề trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng do thầy Trần Văn Tài biên soạn gồm 88 trang. Tài liệu phân dạng chi tiết các dạng toán, hướng dẫn phương pháp tư duy, giải toán thông qua 218 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm.

Lưu ý: Tài liệu này bị chặn tải xuống.

Xem thêm:
Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số - Trần Trường Sinh
Đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan - Trần Thanh Minh

XEM TRỰC TUYẾN