Đề kiểm tra bồi dưỡng môn Toán 12 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa lần 1 gồm 4 mã đề. Mỗi mã đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Đáp án nằm ở trang cuối cùng của tài liệu. 

XEM TRỰC TUYẾN