Tài liệu gồm 43 trang của tác giả Nguyễn Vũ Thụ Nhân trình bày các mẹo giải nhanh toán trắc nghiệm bằng cách sử dụng máy tính Casio.

Xem thêm: 
Casio skill trắc nghiệm - Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thế Lực
Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio - Trần Đình Cư

XEM TRỰC TUYẾN