Tài liệu gồm 13 trang trình bày tóm tắt lý thuyết và các kiến thức hình học liên quan, các ví dụ mẫu và một số bài tập có lời giải chi tiết.

Xem thêm: 
88 câu trắc nghiệm thể tích khối đa diện và mặt tròn xoay - Nguyễn Tất Thu
350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian - Nhóm Toán

XEM TRỰC TUYẾN