Tài liệu gồm 27 trang với 75 bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện và mặt cầu - mặt nón - mặt trụ.

Xem thêm: 
75 câu trắc nghiệm khối đa diện - THPT Bình Phục Nhứt, Tiền Giang
50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón - Trần Công Diêu

XEM TRỰC TUYẾN