200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 - Nguyễn Thị Kiều Minh

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 10 HỌC KÌ 1

a. Đại số :
- Mệnh đề,mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo, mệnh đề đảo, mệnh đề phủ định,mệnh đề tương đương.
- Tập hợp, các phép toán tập hợp, các tập hợp số.
- Hàm số, hàm số y = ax + b, hàm số bậc hai.
- Đại cương về phương trình,phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
- Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
b. Hình học :
- Các định nghĩa: véc tơ, hai véc tơ cùng phương, hai véc tơ cùng hướng, hai véc tơ bằng nhau, véc tơ không ....
- Tổng và hiệu của hai véc tơ.
- Tích của véc tơ với một số.
- Hệ trục tọa độ.
- Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ.
- Tích vô hướng của hai véc tơ.

XEM TRỰC TUYẾN

200 câu trắc nghiệm ôn tập HKI Toán 10 - Nguyễn Thị Kiều Minh Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 16:58:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.