Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit - Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 54 trang với các câu hỏi trắc nghiệm được phân loại thành các phần: 

+ LŨY THỪA (34 câu)
+ HÀM SỐ LŨY THỪA (49 câu)
+ LÔGARIT (55 câu)
+ HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT (118 câu)
+ PHƯƠNG TRÌNH MŨ (90 câu)
+ LÔGARIT (64 câu)
+ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ (99 câu)
+ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (54 câu)
+ HỆ MŨ-LÔGARIT (22 câu)
+ CÁC BÀI TOÁN ỨNG DỤNG THỰC TẾ (16 câu)

Xem thêm:
100 câu trắc nghiệm hàm số lũy thừa, mũ và logarit - Bùi Thế Việt
Bài tập trắc nghiệm hàm mũ và logarit - Trần Duy Thúc

XEM TRỰC TUYẾN


Bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit - Đặng Việt Đông Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 13:07:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.