Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức - Đặng Việt Đông

Tài liệu gồm 36 trang, với phần tóm tắt lý thuyết và bài tập được phân loại thành:

+ SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TÍNH TRÊN SỐ PHỨC  
+ SỐ PHỨC VÀ CÁC TÍNH CHẤT  
+ TÌM SỐ PHỨC THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN
+ SỐ PHỨC CÓ MÔĐUN NHỎ NHẤT, LỚN NHẤT
+ PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH TRÊN TẬP SỐ PHỨC
+ BIỂU DIỄN HÌNH HỌC, TẬP HỢP ĐIỂM

Xem thêm:
600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức - Nhóm Toán
+ Các dạng bài tập cơ bản về Số phức - Đặng Việt Hùng [post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức - Đặng Việt Đông Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 15:33:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.