Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Trung Giã - Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Trung Giã - Hà Nội gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, có đáp án.

Trích một số bài toán trong đề:
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ∆ABC có M(1;0), N(2;2), P(-1;3) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. Tọa độ của đỉnh A là?
2. Tìm một số có hai chữ số, biết hiệu của hai chữ số đó bằng 3. Nếu viết các chữ số theo thứ tự ngược lại thì được một số bằng 4/số ban đầu trừ đi 10.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

Đề thi HK1 Toán 10 năm học 2016 - 2017 trường THPT Trung Giã - Hà Nội Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 21:43:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.