Một số bài toán cơ bản về tính lãi suất ngân hàng - Hoàng Tiến Trung

Lãi đơn: Lãi được tính theo tỉ lệ phần trăm trong một khoảng thời gian cố định trước.
Ví dụ : Khi ta gửi tiết kiệm 50 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 6,9% /năm thì sau một năm ta nhận được số tiền lãi là: 
50 * 6,9% = 3,45 (triệu đồng)
- Số tiền lãi này như nhau được cộng vào hàng năm. Kiểu tính lãi này được gọi là lãi đơn.
- Sau hai năm số tiền cả gốc lẫn lãi là:
50 + 2 * 3,45 = 56,9 (triệu đồng)
- Sau năm số tiền cả gốc lẫn lãi là:
50 + n * 3,45 (triệu đồng)

Lãi kép: Sau một đơn vị thời gian (kỳ hạn), tiền lãi được gộp vào vốn và được tính lãi. Loại lãi này được gọi là lãi kép.
Ví dụ: Khi gửi tiết kiệm 50 (triệu đồng) vào một ngân hàng với lãi suất 6,9%/năm thì sau một năm, ta nhận được số tiền cả gốc lẫn lãi là : 
50 + 3,45 =  53,45 (triệu đồng)
- Toàn bộ số tiền này được gọi là gốc.
- Tổng số tiền cuối năm thứ hai là: 
53,45 + 53,45 * 6,9% = 53,45 * (1 + 6,9%) (triệu đồng)
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Một số bài toán cơ bản về tính lãi suất ngân hàng - Hoàng Tiến Trung Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 20:55:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.