Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số - Cao Đình Tới

MỤC LỤC

Tính chất hàm số bậc ba
Tính chất hàm số bậc nhất
Tính chất hàm số trùng phương
Đồng biến, nghịch biến
Cực trị 
Tiệm cận 
Tiếp tuyến 
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 
Tương giao của hai đồ thị 
Phương pháp giải 
Ứng dụng GTLN, GTNN để giải phương trình, bất phương trình 
Định lý về dấu của tam thức bậc hai 
Điều kiện tam thức bậc hai không đổi dấu trên R 
Hệ thức Viét, so sánh các nghiệm của phương trình bậc hai với một số thực cho trước 
Liên hệ về số nghiệm giữa phương trình trùng phương và phương trình bậc hai tương ứng 10

CÁC DẠNG BÀI TẬP

Cực trị 
Tiệm cận
Sự biến thiên của hàm số 
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
Tương giao của đồ thị hàm số
Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

Xem thêm:
+ Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số - Đặng Việt Đông
Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số - Trần Thông
[post_ad] XEM TRỰC TUYẾN


Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số - Cao Đình Tới Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 04:48:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.