100 câu hỏi trắc nghiệm về tọa độ điểm trong Oxyz - Hứa Lâm Phong

Tài liệu gồm 9 trang với 100 câu hỏi trắc nghiệm về tọa độ điểm trong Oxyz do thầy Hứa Lâm Phong biên soạn.

Trích dẫn tài liệu:
1. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;-4;2), B(-3;2;1), C(3;-1;4). Khi đó trọng tâm G của tam giác ABC là?
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, điểm nào sau đây nằm trên trục Oz?
3. Cho ba điểm A(2;0;2), B(1;2;3), C(x;y-3;7). Biết rằng x; y là giá trị để ba điểm A,B,C thẳng hàng. Khi đó tổng x + y bằng?[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

100 câu hỏi trắc nghiệm về tọa độ điểm trong Oxyz - Hứa Lâm Phong Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 00:29:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.