121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn

Tài liệu 121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn  gồm 23 trang

Trích dẫn tài liệu:
1. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Cả 3 câu dưới đều sai.
B. Hình thang có thể là hình biểu diễn của một hình bình hành.
C. Trọng tâm G của tam giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm G’ của tam giác A’B’C’, trong đó A’B’C’ là hình chiếu song song của tam giác ABC.
D. Hình chiếu song song của hai đường chéo nhau có thể là hai đường song song.?
2. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Điểm M thuộc cạnh SC sao cho SM = 3MC, N là giao điểm của SD và (MAB). Khi đó hình chiếu song song của SM trên mp(ABC) theo phương chiếu SA là?
3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Một mp(α) cắt các cạnh SA,SB,SC,SD lần lượt tại các điểm A’,B’,C’,D’ sao cho tứ giác A’B’C’D’ cũng là hình bình hành. Qua S kẻ Sx, Sy lần lượt song song với AB, AD . Gọi O là giao điểm của AC và BD . Khi đó ta có:
A. Giao tuyến của (SAC) và (SB’D’) là đường thẳng Sx
B. Giao tuyến của (SB’D’) và (SAC) là đường thẳng SO
C. Giao tuyến của (SA’B’) và (SC’D’) là đường thẳng Sy
D. Giao tuyến của (SA’D’) và (SBC) là đường thẳng SO [post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


121 câu trắc nghiệm quan hệ song song - Nguyễn Quốc Tuấn Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 07:23:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.