191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ - Nguyễn Bảo Vương

Tài liệu 191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ do thầy Nguyễn Bảo Vương sưu tầm và biên soạn gồm 32 trang

Trích dẫn tài liệu:
1. Cho hình lăng trụ tam giác có đáy là tam giác đều cạnh a, khoảng cách giữa 2 đáy bằng 3a. Thể tích khối lăng trụ là?
2. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, hình chiếu của A lên (A’B’C’) là trung điểm I của A’B’, góc giữa AC’ và mặt đáy bằng 60 độ. Thể tích của khối lăng trụ đó là?
3. Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ có thể tích 36cm3. Gọi M là điểm bất kỳ thuộc mặt phẳng (ABCD). Thể tích khối chóp M.A’B’C’D’ là?[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ - Nguyễn Bảo Vương Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 01:26:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.