4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt

Tài liệu gồm 44 trang với 4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức do tác giả Bùi Thế Việt biên soạn, mỗi đề gồm 105 câu hỏi.

Trích dẫn tài liệu:
1. Tìm modulus của số phức z = (2 − i)(1 − 3i).
2. Cho số phức u = 2 − 5i và v = −3 + 2i. Nhận xét nào sau đây là sai ?
A. u − v = 5 − 7i 
B. 3u − v = 9 + 9i 
C. u + v = −1 − 3i 
D. 2u − 3v = 13 − 16i
3. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn |z − 3| = |z + i|.
A. Đường thẳng y = −4x + 1 
B. Đường thẳng y = −5x + 3
C. Đường thẳng y = −3x + 4 
D. Đường thẳng y = −x + 3

Xem thêm:
Bài tập trắc nghiệm chuyên đề số phức - Đặng Việt Đông
600 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề số phức - Nhóm Toán [post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


4 đề trắc nghiệm chuyên đề số phức - Bùi Thế Việt Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 12:07:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.