Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 - Huỳnh Chí Dũng

NỘI DUNG TÀI LIỆU

Chuyên đề 1: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan  
1.1. Tính đơn điệu của hàm số
1.2. Cực trị hàm số  
1.3. Giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất   
1.4. Tiệm cận  
1.5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số -tương giao hai đồ thị hàm số  
1.6. Tương giao 2 đồ thị - tiếp tuyến và bài tập tổng hợp   

Chuyên đề 2: Hàm số mũ – hàm số logarit  
2.1. Các phép toán cơ bản  
2.2. Khảo sát và vẽ hàm số mũ – lũy thừa - logarit   
2.3. Phương trình (bpt –hpt) mũ – logarit 
   
Chuyên đề 3: Nguyên hàm – tích phân - ứng dụng   
3.1. Nguyên hàm – tích phân   
3.1.1. Nguyên hàm – tích phân cơ bản   
3.1.2. Nguyên hàm – tích phân lượng giác   
3.1.3. Nguyên hàm – tích phân hữu tỉ & căn thức  
3.1.4. Nguyên hàm – tích phân từng phần   
3.1.5. Nguyên hàm – tích phân : đổi biến số 
3.1.6. Nguyên hàm - tích phân hàm trị tuyệt đối   
3.2. Ứng dụng tích phân: Tính diện tích – thể tích 
  
Chuyên đề 4: Số phức   
4.1. Biểu diễn hình học của số phức (cơ bản) 
4.2. Các phép toán cơ bản trên tập phức    
4.3. Giải phương trình trên tập phức   
4.4. Biểu diễn hình học của số phức (nâng cao)
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12 - Huỳnh Chí Dũng Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 14:42:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.