Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Đặng Ngọc Hiền

Tóm tắt lý thuyết và công thức cơ bản
I. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
II. Phương trình mặt phẳng
III. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
IV. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
VI. Góc giữa hai mặt phẳng
Các dạng toán và bài tập trắc nghiệm
Loại 1. Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng
Loại 2. Viết phương trình mặt phẳng (biết điểm và VTPT của mặt phẳng)
Loại 3. Viết phương trình mặt phẳng (phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn)
Loại 4. Viết phương trình mặt phẳng (biết VTPT và một điều kiện)
Loại 5.
+ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng
+ Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
Loại 6.
+ Vị trí tương đối giữa mặt phẳng và mặt cầu.
+ Hình chiếu của một điểm lên mặt phẳng
Loại 7.
+ Góc giữa hai mặt phẳng
+ Phương trình mặt phẳng (Biết hai điểm thuộc mặt phẳng và góc)

Xem thêm:
Các phương pháp xác định nguyên hàm - Lê Bá Bảo
Tổng hợp 980 câu trắc nghiệm nguyên hàm, tích phân và ứng dụng - Nguyễn Bảo Vương
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

Bài tập trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian - Đặng Ngọc Hiền Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 15:36:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.