Chuyên đề đạo hàm - Nguyễn Bảo Vương

Tập 1. Khái niệm đạo hàm và các phương pháp tính đạo hàm
Khái niệm đạo hàm
Tính đạo hàm bằng định nghĩa
Các bài toán luyện tập
+ Các quy tắc tính đạo hàm 
Vấn đề 1. Tính đạo hàm bằng công thức 
Các bài toán luyện tập 
Vấn đề 2. Sử dụng đạo hàm để tìm giới hạn
Các bài toán luyện tập 
Vấn đề 3. Đạo hàm cấp cao và vi phân 
Các bài toán luyện tập
Đạo hàm tổng hợp 
Tập 2A. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết tiếp điểm
Phuơng trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
Vấn đề 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết tiếp điểm
Các bài toán luyện tập 
Tập 2B. Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc
Vấn đề 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi biết hệ số góc của tiếp tuyến
Các bài toán luyện tập 
Tập 2C. Phương trình tiếp tuyến đi qua điểm cho trước
Vấn đề 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số khi tiếp tuyến đi qua điểm cho trước. 
Các bài toán luyện tập
Tập 3. 250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm tự luyện
Tổng hợp lần 1. Chương V: Đạo hàm
Bài 1: định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
Bài 2: quy tắc tính đạo hàm
Bài 3: đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài 4: vi phân
Bài 5: đạo hàm cấp cao
Tổng hợp lần 2. Chương V. Đạo hàm 
Tổng hợp lần 3. Chương V. Đạo hàm
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾNChuyên đề đạo hàm - Nguyễn Bảo Vương Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 23:04:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.