Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương Vector trường THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương 1 - 2 (Vector và tích vô hướng của 2 vector) trường THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Trích một số bài toán trong đề:
1. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. Vectơ–không là vectơ không có giá
B. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba khác vector không thì cùng phương
C. Điều kiện đủ để 2 vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau
D. Hai vectơ cùng phương với 1 vectơ thứ ba thì cùng phương
2. Cho ba điểm A(1;2), B(-2;6), C(4;4)
a) (1 điểm) Chứng minh rằng A, B, C không thẳng hàng
b) (0.5 điểm) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 10 chương Vector trường THPT số 1 Nghĩa Hành - Quảng Ngãi Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 23:34:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.