Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hồng Đức - Đăk Lăk

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hồng Đức - Đăk Lăk gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Phương trình cos2x = 1/2 có số nghiệm thuộc khoảng (0;π) là?
2. Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:
3. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm A(1;6); B(-1; -4). Gọi C, D lần lượt là ảnh của A và B qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (1;5) Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. ABCD là hình thang 
B. ABCD là hình bình hành
C. ABDC là hình bình hành 
D. Bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng
[post_ad] XEM TRỰC TUYẾN


Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Hồng Đức - Đăk Lăk Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 18:36:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.