Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng gồm 12 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 2 bài toán tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Một tổ có 5 học sinh trong đó có bạn An. Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn đó thành một hàng dọc sao cho bạn An luôn đứng đầu? 
A.120 cách xếp 
B. 5 cách xếp 
C. 24 cách xếp 
D. 25 cách xếp
2. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
A. Hai đường thẳng không cùng thuộc một mặt phẳng thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.
C. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng không có điểm nào chung thì chéo nhau.
3. Câu lạc bộ toán học của Nhà trường có 15 học sinh nam trong đó có An và 10 học sinh nữ đều có khả năng học tốt môn toán như nhau. Chọn ngẫu nhiên từ đó 5 bạn để tham gia "Diễn đàn toán học Thành phố". Tính xác suất của biến cố: "trong 5 bạn được chọn phải có An và có ít nhất 3 bạn nữ".
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Nguyễn Hiền - Đà Nẵng Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 22:39:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.