Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An gồm 6 bài toán tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ một công ty sữa, người ta đã gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 6 hộp sữa cam và 5 hộp sữa dâu. Bộ phận kiểm nghiệm chọn 4 hộp sữa để phân tích mẫu.
a) Tính xác suất để 4 hộp sữa được chọn cùng một loại.
b) Tính xác suất để 4 hộp sữa được chọn có ít nhất 1 hộp sữa dâu.
2. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng có số hạng thứ 8 bằng 15 và tổng của của 9 số hạng đầu tiên là 81.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 22:47:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.