Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình

Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận.

Trích một số câu trong đề thi:
1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau
B. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau
C. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau
D. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung
2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M N, lần lượt là trung điểm SD, BC.
a) Tìm giao tuyến của (SAC) và (SBD)
b) Chứng minh rằng MN // (SAB)
3. Đội thanh niên xung kích của trường THPT Yên Khánh B có 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 12, 4 học sinh lớp 11 và 3 học sinh lớp 10. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn thuộc không quá 2 trong 3 lớp trên.
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Đề thi HK1 Toán 11 năm học 2016 - 2017 trường THPT Yên Khánh B - Ninh Bình Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 16:02:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.