Hướng dẫn giải toán chuyên đề dãy số - Nguyễn Minh Hải

Phần 1. Một số vấn đề về lý thuyết
I - Phương pháp quy nạp toán học
II - Một số vấn đề về dãy số
III - Một số dạng toán về dãy số thường gặp

Phần 2. Áp dụng giải toán
I - Chứng minh dãy số tăng, giảm và bị chặn
II - Công thức tổng quát của dãy số
III - Tìm giới hạn của dãy số
IV - Một số dạng toán khác

Phần 3. bài tập tổng hợp
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Hướng dẫn giải toán chuyên đề dãy số - Nguyễn Minh Hải Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 14:47:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.