Kỹ thuật giải nhanh chuyên đề hình giải tích không gian - Trần Đình Cư

CHỦ ĐỀ 1. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
+ VẤN ĐỀ 1. Các bài toán điển hình thường gặp
+ VẤN ĐỀ 2. Ứng dụng tọa độ giải toán hình học không gian

CHỦ ĐỀ 2. MẶT PHẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN 
+ VẤN ĐỀ 1. Viết phương trình mặt phẳng 
+ VẤN ĐỀ 2. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng
+ VẤN ĐỀ 3. Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Hình chiếu và điểm đối xứng 
+ VẤN ĐỀ 4. Góc của hai mặt phẳng
VẤN ĐỀ 5. Ứng dụng giải toán hình học không gian

CHỦ ĐỀ 3. MẶT CẦU VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
+ VẤN ĐỀ 1. Viết phương trình mặt cầu 
+ VẤN ĐỀ 2. Vị trí tương đối của mặt phẳng và mặt cầu

CHỦ ĐỀ 4. ĐƯỜNG THẲNG VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
+ VẤN ĐỀ 1. Viết phương trình đường thẳng
VẤN ĐỀ 2. Vị trí tương đối của 2 đường thẳng trong không gian
+ VẤN ĐỀ 3. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau
+ VẤN ĐỀ 4. Các bài toán liên quan giữa đường thẳng và mặt phẳng
+ VẤN ĐỀ 5. Các bài toán liên quan giữa đường thẳng và mặt cầu 

CHỦ ĐỀ 5. GÓC TRONG KHÔNG GIAN 
+ VẤN ĐỀ 1. Góc và các bài toán liên quan
VẤN ĐỀ 2 . Sử dụng tọa độ giải toán hình học không gian 

CHỦ ĐỀ 6. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CỰC TRỊ HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
+ VẤN ĐỀ 1. Giải toán cực trị hình học bằng cách sử dụng bất đẳng thức hình học
+ VẤN ĐỀ 2. Giải toán cực trị bằng phương pháp hàm số hoặc bằng cách sử dụng bất đẳng thức đại số
VẤN ĐỀ 3. Giải toán cực trị bằng phương pháp ứng dụng tâm tỉ cự[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN

Kỹ thuật giải nhanh chuyên đề hình giải tích không gian - Trần Đình Cư Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 01:00:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.