Phân dạng và bài tập bất đẳng thức, GTLN - GTNN - Trần Quốc Nghĩa

Chủ đề 1. BẤT ĐẲNG THỨC 
+ Dạng 1. Chứng minh BĐT dựa vào định nghĩa và tính chất
+ Dạng 2. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy (AM-GM)
+ Dạng 3. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT Cauchy Schwarz 
+ Dạng 4. Chứng minh BĐT dựa vào BĐT C.B.S
+ Dạng 5. Chứng minh BĐT dựa vào tọa độ vectơ 
+ Dạng 6. Bất đẳng thức về giá trị tuyệt đối 
+ Dạng 7. Sử dụng phương pháp làm trội 
+ Dạng 8. Ứng dụng BĐT để giải PT, HPT, BPT 
Bài tập trắc nghiệm chủ đề 1: Bất đẳng thức
Chủ đề 2. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT
+ Dạng 1. Dùng tam thức bậc hai
+ Dạng 2. Dùng BĐT Cauchy
+ Dạng 3. Dùng BĐT C.B.S
+ Dạng 4. Dùng BĐT chứa dấu giá trị tuyệt đối
+ Dạng 5. Dùng tọa độ vectơ
Bài tập trắc nghiệm chủ đề 2: GTLN-GTNN
BÀI TẬP TỔNG HỢP
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Xem thêm: 
Bí kíp Thế Lực 2016
12 phương pháp chứng minh bất đẳng thức - Lớp 10 chuyên Toán Quảng Bình (2012 - 2015)
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Phân dạng và bài tập bất đẳng thức, GTLN - GTNN - Trần Quốc Nghĩa Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 13:34:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.