Tài liệu dãy số - cấp số dành cho học sinh khối chuyên - Lê Quang Ánh

Sách gồm 80 trang với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập nâng cao về dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân. Sách gồm 6 chương:

+ Chương 1 - Cấp số cộng
+ Chương 2 - Cấp số nhân
+ Chương 3 - Dãy số
+ Chương 4 - Dãy số Un = f(Un-1)
+ Chương 5 - Dãy quy nạp tuyến tính
+ Chương 6 - Bài tập tổng hợp
[post_ad]
XEM TRỰC TUYẾN


Tài liệu dãy số - cấp số dành cho học sinh khối chuyên - Lê Quang Ánh Reviewed by Hữu Tài Hoàng on 23:35:00 Rating: 5

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.